Copyright @ Hof Pallenhoven :


Mag ik elke afbeeldingen die op de site van 'Hof Pallenhoven' staan zomaar gebruiken? 

Nee, dat mag u niet!


De foto’s zijn door Hof Pallenhoven gemaakt, of wel bezit van  Hof Pallenhoven.

De copy rechten en zijn dus auteursrechtelijk beschermd!

Zonder schriftelijke toestemming van Hof Pallenhoven is het gebruik, al dan niet voor commerciële doeleinden, niet toegestaan!!!

Als u de foto’s zonder schriftelijk toestemming van Hof Pallenhoven toch voor commerciële doeleinden gebruikt,

verbeurt u jegens Hof Pallenhoven zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is en zonder dat Hof Pallenhoven enige schade

aannemelijk hoeft te maken, € 500 per foto, vermeerderd met de volledige door Hof Pallenhoven te maken kosten om haar rechten te

handhaven, onverminderd de verplichting  om het gebruik van de foto of foto’s op eerste aanzegging te staken en gestaakt te houden.

Copier dus zeker niet zonder toestemming foto's van de site!